ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • 하랑이 어릴때 사진 투척....
  나의 냥이/하랑이 2014. 9. 14. 22:08

  저랑 이제 3년 가까이 함께 지내고 있는 하랑이 어릴때 사진 대량 투척합니다. ㅎㅎㅎ

  지금은 3살이 조금넘어서 돼랑이가 되긴 했지만 ^^

   

   

  SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/4sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2011:11:03 21:04:39

   

  SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/15sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2011:11:06 19:20:45

   

  SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/15sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2011:11:10 00:13:29

   

  SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/15sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2011:11:10 00:13:45

   

  SAMSUNG | NX200 | Normal program | Pattern | 1/50sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2011:11:10 00:14:34

   

  SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/15sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2011:11:10 00:16:24

   

  SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/20sec | F/2.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2011:11:10 00:20:34

   

  Canon | Canon IXUS 310 HS | Pattern | 1/30sec | F/2.0 | 0.00 EV | 4.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:12:02 01:28:56

   

  Canon | Canon IXUS 310 HS | Pattern | 1/40sec | F/3.5 | -0.33 EV | 7.4mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2011:12:04 16:32:31

   

  Canon | Canon IXUS 310 HS | Pattern | 1/40sec | F/2.0 | -0.33 EV | 4.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:12:04 18:40:54

   

  Canon | Canon IXUS 310 HS | Pattern | 1/25sec | F/2.0 | -0.33 EV | 4.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:12:04 18:41:07

   

  Canon | Canon IXUS 310 HS | Pattern | 1/40sec | F/2.0 | -0.33 EV | 4.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:12:04 18:42:20

   

  Canon | Canon IXUS 310 HS | Pattern | 1/13sec | F/5.0 | -0.33 EV | 11.6mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2011:12:04 18:48:15

   

  Canon | Canon IXUS 310 HS | Pattern | 1/20sec | F/4.0 | -0.33 EV | 8.3mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2011:12:04 18:49:11

   

  댓글 0

kkadung.tistory.com